ไม่มีหมวดหมู่

เลือก ถ่าน อัดแท่ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ถ่าน อัดแท่ง แต่ละ โรงงาน ผลิต ถ่าน อัดแท่ง เหมือนกันหรือไหม การเลือก ถ่าน อัดแท่ง ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ปัจจุบันถ่านอัดแท่ง ที่ผลิตได้จาก โรงงาน ถ่านอัดแท่ง มีความหลายหลายมาก ซึ่งผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้ว่าถ่านแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อนำมาใช้ในการเลือกถ่านให้คุ้มค่า คุ้มราคาที่จ่ายไป ดังนั้นบทความนี้จึงกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ของถ่านที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องรู้ ซึ่งประกอบด้วย

1 ปริมาณความชื้น (Moisture Content) คือ ปริมาณความร้อนชื้นต่อปริมาณของเนื้อเชื้อเพลิงอัดแท่งอบแห้ง ความชื้นมีผลทําให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งลดลง และทําให้เชื้อเพลิงอัดแท่งแตกร่วนได้ง่าย

2 ปริมาณเถ้า (Ash Content) คือ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจากการสันดาปภายในเตาเผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัวโมง ซึ่งประกอบด้วย ซิลิกา แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์

3 สารที่ระเหยได้ (Volatile Matters) ปริมาณสารระเหย คือ ส่วนของเนื้อเชื้อเพลิงอัดแท่งหลังจากที่ระเหยได้ ซึ่งเป็นสารประกอบที่คาร์บอน ออกซิเจนและโฮโดรเจน

4 คาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) คือ มวลของคาร์บอนที่เหลือในเชือเพลิงอัดแท่งหลังจากที่เอาสารระเหยออกไปแล้วที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส

5 กามะถันรวม (Total Sulfur)

6 ค่าความร้อน (Calorific Value or Heating Value) ค่าความร้อนของการสันดาปจะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนในเชื้อเพลิงอัดแท่ง

Have any Question or Comment?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *